Người không có tâm sát sinh các con vật nó dám lại gần

0

Người không có tâm sát sinh các con vật nó dám lại gần

Zalo Web - Không có lời bình nào nói được hình ảnh này. Sống với cỏ cây sông nước chim chóc thật an lành và hạnh phúc.

Khi chúng ta không có tâm giết hại động vật sẽ cảm nhận được điều này rất rõ ràng và nhờ đó chúng có thể hoàn toàn đến bên cạnh bạn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Xin đừng spam ở đây. Tất cả các nhận xét được xem xét bởi quản trị viên.
Đăng nhận xét (0)