Clip: Thanh niên đi ăn vạ nhầm vào xe của các quan

0

Clip: Thanh niên đi ăn vạ nhầm vào xe của các quan

Zalo We - Một thanh niên đứng trong bãi gửi xe để chờ những chiếc xe ô tô đi qua rình cơ hội ăn vạ và anh ta đã chọn nhầm vào đúng chiếc xe của cảnh sát :)) Ngay sau khi 1 cảnh sát bước xuống, anh ta đã nhận ra mình đã chọn nhầm đối tượng để ăn vạ rồi nhanh chóng bỏ đi trong sự nhục nhã...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Xin đừng spam ở đây. Tất cả các nhận xét được xem xét bởi quản trị viên.
Đăng nhận xét (0)