Clip: Fuho bang chủ và cuộc chiến trên giàn giáo

0

Clip: Fuho bang chủ và cuộc chiến trên giàn giáo

Zalo We - Chưa biết vì nguyên nhân gì mà 2 bác Fuho chiến với nhau cực căng ngay trên giàn giáo khiến những người chứng kiến sợ hãi ...

Có chiến thì xuống đất mà chiến, chứ chiến trên giàn giáo thế này hụt chân phát là đi gặp ông bà sớm luôn là nhanh lắm.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Xin đừng spam ở đây. Tất cả các nhận xét được xem xét bởi quản trị viên.
Đăng nhận xét (0)