Đẳng cấp là sẵn sàng mài mặt, mài gối hay sấu hơn là Đi bằng đít...

0

Đẳng cấp là sẵn sàng mài mặt, mài gối hay sấu hơn là Đi bằng đít...

Zalo Web - Chạy KHỐI PHÂN LỚN mà đi kiểu vỉa vỉa như như thể mình đang dược cưỡi wave tàu làm sao có cửa, ngã là điều đương nhiên thôi ... - Một đọc giả bình luận

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Xin đừng spam ở đây. Tất cả các nhận xét được xem xét bởi quản trị viên.
Đăng nhận xét (0)